Linkler
 

Kamu Kuruluşları                                                 Kamu Kuruluşları

 

BAKANLIKLAR ve BAĞLI BİRİMLER
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
T.C. Cumhurbaşkanlığı
T.C. Başbakanlık
Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarlığı
Devlet İstatistik Enstitüsü
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Gümrük Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
Spor Eğitimi Sağlık ve Araştırma Merkezi (SESAM)
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI)
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Deprem Araştırma Dairesi
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
T.C. Çevre Bakanlığı
İzmir Çevre İl Müdürlüğü
T.C. Dışişleri Bakanlığı
       T.C. Canberra Büyükelçiliği
       T.C. Kopenhag Büyükelçiliği
       T.C. Washington D.C. Büyükelçiliği
       Zürih Türkiye Baş Konsolosluğu
T.C. Devlet Bakanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü
Bilim Teknik Dergisi
Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
MAM Yer Bilimleri Bölümü
MAM GMBAE-MOLIM
MAM HEMOGLOBIN
TÜBİTAK Ulusal Biyoinformatik Odak Noktası (UBON)
TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi (TUG)
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplan Proje Ofisi (TUENA)
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
        Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
Türkiye Elektrik Anonim Şirketi (TEAŞ)
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
T.C. İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
T.C. Kültür Bakanlığı
Devlet Tiyatroları
        İstanbul Devlet Tiyatrosu
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
Milli Kütüphane
Türk Dil Kurumu
Türk Tarih Kurumu
T.C. Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
T.C. Milli Savunma Bakanlığı
Asker Alma Daire Başkanlığı (ASAL)
T.C. Orman Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Numune Hastanesi
Ankara Sağlık Müdürlüğü
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KOSGEB Ana Sunucusu
Ankara Dökümhane Geliştirme İhtisas Merkez Müdürlüğü
Avrupa Bilgi Merkezi
Ağaç İşleri İhtisas Merkez Müdürlüğü
ODTÜ - KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Hayvan Sağlığı Enformasyon Sistemi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
T.C. Turizm Bakanlığı
TURBAN
T.C. Ulaştırma Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI)
        Atatürk Havalimanı
İnternet Üst Kurulu
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Telsiz Genel Müdürlüğü
Türk Telekom (TT)

K.K.T.C. Bilgi Sistemi
K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
Bağkur Genel Müdürlüğü
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)

DİĞER
Anadolu Ajansı
Anıtkabir
Eti Holding
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC)
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)
Türkiye'nin Sesi Radyosu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)